ویژگی های پروژه

تایپوگرافی منحصر به فرد

طراحی و اجرای ست کامل اداری و تایپوگرافی منحصربه فرد
سرود مهر

مهارت ها و تکنولوژی ها

توسعه
طراحی
بازاریابی
عکاسی
سرود مهر