اهورا پروژه

طراح وب سایت و یا توسعه دهنده وب سایت؟

اهورا پروژه – کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی!

دنیا از نگاه ثروتمندان چگونه است؟

اهورا پروژه – گاهی ثروتمند بودن چیزی بیش از یک طرز فکر نیست. بسیاری از افراد، موارد بیان شده در زیر را قبول ندارند، ولی حقیقت این است که افراد ثروتمند در مقایسه با افراد معمولی دنیا را به‌گونه‌ای دیگری می‌بینند. مهم است که بدانیم آن‌ها چگونه فکر می‌کنند.